Vizyon Misyon

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sürecinde rakipsiz uzmanlığa ve araştırma yeteneğine sahibiz.

Vizyonumuz

Mevcut ve gelecekteki Mesleki Yeterlilik Kazanımlarına, Hayat Boyu Öğrenme hedeflerine ulaşılması için kilit bir itici güç olmaktır.  Sürdürülebilir ve yenilikçi odaklı anlayış ile vermiş olduğumuz hizmetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, güvenilir ve saygın bir kuruluş olmaktır.


Misyonumuz

Motivasyonu yüksek takım ruhuna sahip uzmanlarımız ile çalışanlara, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik kazandırmak, tarafsız, adil, etik sınav ve belgelendirme hizmeti ile küresel rekabetçi işgücü piyasasında, tam potansiyellerini ortaya koyabilme fırsatı yaratmaktır.

 İşgücünün yetkinliklerini ve niteliklerini geliştirmede önemli bir rol alıyoruz.

Değerlerimiz

Etik Yaklaşım; her türlü bireysel/kurumsal ilişkimizde, etik değerlere bağlı kalarak, güven ve
sorumluluk bilincinde hareket etmek.
Sorumluluk; vermiş olduğumuz hizmetlerde disiplin ve azimle çalışmak,

İş Birliği; Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin gelişmesi adına yetkilendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan belgelerin devamlılığını sağlamak ve diğer kurum, kuruluşlarla ile işbirliği yapmak.
Gizlilik; tüm personel belgelendirme faaliyetlerimizde elde ettiğimiz bütün bilgi ve belgelerin gizliliğini korumak ve bildirmekle zorunlu olduğumuz yasal mercilere verilen bilgilerde ilgili kişileri bilgilendirmek.
Kalite Odaklılık; verdiğimiz tüm hizmetlerde, güvenilir, yasal ve objektif esaslar doğrultusunda tüm hizmet ekibimiz ile birlikte, sorumluluk ve kalite bilincine sahip olmak.
Tarafsızlık ve Bağımsızlık; Faaliyetlerimizde bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine uyarak; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerimizde kimseye ayrıcalık sağlanmasına izin vermemek;
Sürekli Gelişim; Faaliyet alanımızla ilgili yenilikleri takip etmek ve gerçekleştirmek.

 

Kalite Politikamız

TÜRKAK ve MYK akreditasyonlarımız ile ulusal ve uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde ,tarafsızlık ve gizlilik ilkelerimizden taviz vermeden, uzman ve deneyimli kadromuzla tüm güncel yasal mevzuatlar, standartlar ve ulusal yeterlilikleri takip ederek personel belgelendirmesini sağlamak bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini ve serbest dolaşım şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı ve bu döngüyü sürdürülebilir kılmayı taahhüt ediyoruz.