Tünel Kalıpçı

11UY0025-3/02 Tünel Kalıpçı (Seviye 3) SINAV VE BELGELENDİRME PROGRAMI

Tünel Kalıpçı Belgelendirme Amacı:

Bu yeterlilik tünel kalıpçısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde tünel kalıp, panel kalıp ve geleneksel ahşap kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Tünel kalıp sistemi binaların döşeme ve duvarlarını büyük kalıp elemanları ile tek seferde döküldüğü yerinde dökme bir yapım sistemidir. Geleneksel yapım sistemlerine göre üretim hızı yüksek yapım süresi daha kısadır. Bu bakımdan tünel kalıpçısı mesleğinin kapsadığı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır

Sınava Giriş Şartları:

Sınava katılmak için her hangi bir öğrenim ve tecrübe şartı aranmamaktadır.

Zorunlu Birimler:

11UY0025–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0025–3/A2 Tünel Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Süreci:

Tünel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

1) 11UY0025–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Aday iki şekilde Sınava gireciktir. Birinci sınav T1-Teorik (test sınavı); Aday bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanacaktır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür. İkinci sınav Performansa Dayalı Sınav, Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

2) 11UY0025–3/A2 Tünel Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi

Aday iki şekilde sınava girecektir:

Performansa Dayalı Sınav:

Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Belgenin Gözetimi:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Tünel Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır

11UY0023-3 TÜNEL KALIPÇI​ SEVİYE 3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME TABLOSU

Ulusal Yeterlilik Kodu ve Meslek Adı Yeterlilik Birim Adı Zorunluluk Durumu Sınav Türü Soru Sayısı Başarı Notu
11UY0023-3 Tünel Kalıpçı A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Zorunlu Teorik En Az 5 Soru % 60
Zorunlu Performans
(Uygulama
% 80
A2 Tünel Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi Zorunlu Teorik En Az 20 Soru % 60
Zorunlu Performans (Uygulama) % 80