BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Organizasyon Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Merkezimiz ,TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında akredite edilmiş olup, MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ulusal yeterliliklere göre 12 alanda personel belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.  Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.  Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Merkezimiz ,TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında akredite edilmiş olup, MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ulusal yeterliliklere göre 12 alanda personel belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

İnşaat Alanında;

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)
12UY0054-3/01 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)
12UY0055-3/01 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)
11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi (Seviye 3)
12UY0049-3/00 Betoncu (Seviye 3)
12UY0048-3/01 Duvarcı (Seviye 3)
11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı (Seviye 3)
12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3)
12UY0051-3/01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)
11UY0024-3/02 Sıvacı (Seviye 3)
11UY0025-3/02 Tünel Kalıpçı (Seviye 3)

25/05/2015 tarihinde yayımlanmış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte , 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 33 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu
üçüncü tebliğ ile 33 meslekte , 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte , 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile de 26 olmak üzere toplam 143 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır.
Beşinci tebliğ ile 26 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (03/10/2020`dan itibaren)

Bu kapsamda söz konusu tebliğ eklerindeki listelerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişi başına aylık 1038 TL idari para cezası öngörülmektedir

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır. 

İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

Adaylar, BMS Belgelendirme kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için http://www.bmsbelgelendirme.com.tr adresinde yer alan “Ön Başvuru Formu ”nu doldurarak ön başvuru oluşturabilirler veya web sitesimizde bulunan Personel Belgelendirme ve Adaylık Formunu doldurup imzaladıktan sonra gerekli belgelerle birlikte bize gönderebilirler. Ayrıca Merkez ofisimize gelerek başvurularınızı yapabilir, gireceğiniz sınavlar hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda en az 10 kişilik talep alınmalıdır. Detaylı bilgi www.bmsbelgelendirme.com.tr‘da.

Online başvuru yapan kişiler, kendilerine bildirilen sınav tarihinden minimum 2 iş günü önce Personel Belgelendirme ve Adaylık Formu imzalamak için BMS Belgelendirme Merkez Ofisine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte gelmelidir.

Gerekli  Belgeler

► Geçerli Kimlik Fotokopisi, ehliyet ya da pasaport (Arkalı önlü)

► Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

► Yüksekte çalışabilir sağlık raporu (Yalnızca İskele Kurulum Elemanı için)

Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar  kontrol edilecektir.  Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Sınava başvuru evraklarının eksik olması durumunda başvuru reddedilecektir kişiye bilgi verilecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

Minimum grup sayısının (10 kişi) oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (şantiye, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

Merkezimizin web sayfasından (www.bmsbelgelendirme.com.tr) veya 0312 440 41 14 & 0312 386 2286 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sınav öncesinde tüm adaylarımıza bilgilendirme SMS leri gönderikmektedir.

 

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Teorik sınavlar için kalem, silgi vb. , performans sınavı için ise gerekli tüm teçhizat ve sınav malzemeleri BMS Belgelendirme tarafından temin edilecektir.

Aday hiçbir mazeret bildirmeden sınava girmemiş ise sınav ücretini geri alamaz. Ancak mazeretini belgelemesi halinde (doktor raporu vb.) sınav hakkını tekrar kullanabilir.

Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Başvuru esnasında talep ettiğiniz yolla Mesleki Yeterlilik Belgeniz size teslim edilecektir. Ayrıca Belge kullanımına ilişkin başvuru esnasında imzalamış olduğunuz “Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanma Sözleşmesi”nin bi nüshası da Belgenizle birlikte teslim edilir.

Adaya,  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için, adayın talep etmesi halinde, “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri”nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya önerilerinizi  yazılı (faks, e-posta yoluyla) olarak, sınav alanında ve web sitemiz üzerinden Şikâyet Formu ve İtiraz Formu ile yapılabilirsiniz. 

Merkezimize iletilen itiraz/şikâyetiniz kayıt altına alınacaktır. İtirazlarınız ve şikayetleriniz, başvurunuzun BMS Belgelendirme kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

Karardan tatmin olunmadığı takdirde, tekrar itiraz/şikayette bulunulabilir. Bu durumda itiraz ve şikayetler bağımsız bir komite tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olunan yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödenmeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkanı sağlanır.

Adaylar sınav başvurusu öncesinde merkezimiz tarafından belirlenen sınav ücretini yatıracaktır. Kurumsal başvurularda ücret yatırılırken dekontta adayın bilgileri (isim soyisim, TC kimlik no, giriceği sınav adı) yer almalıdır. Sınav ücreti, “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan 30-50 gün arasında adayın hesabına yatırılacaktır.

BMS Belgelendirme kapsamında bulunan tüm belgelerin belgel geçerlilik süresi 5 yıldır. detaylı bilgiye www.bmsbelgelendirme.com.tr adresinden ve Ulusal yeterlilikler den olaşabilirsiniz.

Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dahil  200 TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak ve kayboşduğuna dair kayıp ilanı vermeniz gerekmektedir.