Logo, Marka ve Belge Kullanımı

BMS Belgelendirme’nin Mesleki Yeterlilik Belgesinde mevcut olan belgelendirme logosunun kullanımı ve temsil hakkı sadece BMS Belgelendirme ’ye aittir; MYK tarafından YB-0094 VE TÜRKAK tarafından AB-0162-P    kodlarıyla verilen özgün logoların tüm kullanım hakları da MYK ve TÜRKAK rehberlerinde belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

Kullanıma ait kurallar aşağıda belirtilmiştir:

  1. TÜRKAK markasının kullanımına ilişkin genel şartlar “R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” Rehberinde belirtildiği gibi kullanılmaktadır. Rehberde belirtilenin haricinde kullanılamaz.
  2. Mesleki Yeterlilik Kurumu markasının kullanımına ilişkin genel şartlar “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar” Rehberinde belirtildiği gibi kullanılmaktadır. Rehberde belirtilenin haricinde kullanılamaz.
  3. Logolar üçüncü kişileri yanıltacak şekilde kullanılamaz.
  4. Belgenin askıya alınmasında ve iptalinde belgeli kişi BMS Belgelendirme’nin logosu kullanamaz.
  5. Logo aslına uygun olarak aynen kullanılır.
  6. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin iptali durumunda izlenecek süreçPR.11 Belgenin Verilmesi, Gözetimi Ve Yeniden Belgelendirme Prosedüründe belirtilmiştir.
  7. BMS Belgelendirme, belgelendirme sürecinin tamamlanması ile belgelendirilen kişiden SÖ.04. Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanma Sözleşmesi’ni kabul ettiğini garanti altına almak için imzalamasını talep eder.