Kalite Politikamız

BMS Belgelendirme, sınav ve belgelendirme sistemi MYK tarafından yayınlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde iş gücünün yetkinliğini ulusal yeterlilikler doğrultusunda ölçmeyi, belgelendirmeyi ve bu yolla işgücünün istihdam edilebilirliğini, iş gücünün serbest dolaşımın şartlarını oluşturmayı, çalışanın iş ve istihdam güvencesini sağlamayı;  bu çalışmaları gerçekleştirirken tarafsız, etik, adil bir şekilde, gizlilik ilkelerini esas alan bir çalışma içinde bulunmayı amaçlar.