İtiraz ve Şikayetler

Amacımız BMS Belgelendirme’nin yapmakta olduğu personel belgelendirme çalışmaları ile ilgili olarak bu konu ile ilgili taraflardan gelen şikâyet ve itirazların değerlendirme esaslarının ISO/IEC 17024 standartlarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ ne uygun şekilde belirlenmesidir.

Gelen her şikayet ve itiraz BMS tarafından değerlendirilir. Bu durumu bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek için Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

BMS BELGELENDİRME’nin uygulamaları ile ilgili taraflardan gelen öneri ve şikâyetler, web sitesinde ulaşıma açılmış olan Şikayet İtiraz ve Öneri Formu ile elektronik ortamda Kalite Temsilcisi tarafından, diğer ortamlarda yapılan Şikayetler sınav yapıcı veya herhangi bir personel tarafından FR.05 Şikayet İtiraz ve Öneri Formu ile kayıt altına alınır.

Şikâyet alındıktan sonra belgelendirme faaliyetleriyle ilgisi olmayan Kalite Temsilcisi ve Genel Müdür BMS Belgelendirme’ nin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle ile ilgili olup olmadığını araştırır. Şikâyet BMS Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili değilse şikâyet sahibine Kalite Temsilcisi tarafından yazılı bilgi verilir.

Eğer şikâyet BMS Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili ise Kalite Temsilcisi ilgili bölüm sorumluları ile şikayeti gidermek için yapılması gereken faaliyetleri araştırır ve şikayet sahibine FR.05 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu ile 7 gün içerisinde bilgi verir.

Belgelendirilmiş kişi hakkında bir şikâyet alınmışsa, belgelendirilmiş kişi, şikâyetçinin bilgileri gizli kalmak şartıyla, şikayet hakkında bilgilendirilir. Duruma ilişkin oluşturulmuş olan FR.05 Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu kullanılarak değerlendirilmesi yapılır. Gerekli olması halinde, şikâyet sahibinden şikâyet konusu ile ilgili kanıtlarını sunması beklenir. Şikâyet tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde belgelendirilmiş personel tarafından yazılı olarak şikayet hakkındaki savunması (varsa kanıtlarıyla birlikte) istenir. Savunma BMS Belgelendirme tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, belgelendirilmiş kişinin haksız olduğu tespit edilirse ve UMS’de belirtilen davranışlarla çelişiyorsa belgesi iptal edilir ve şikâyet sahibi konu hakkında bilgilendirilir. Değerlendirme sonucu, belgelendirilmiş kişinin haklı olduğu yönünde ise, belge kullanımı devam eder ve şikayet sahibi konu hakkında bilgilendirilir.

BMS BELGELENDİRME’nin almış olduğu kararlar (sınavın süresi, sınav şekli, belirlenen sınav yapıcı ya da gözetmen , sınav soru ve cevapları, sınav sonuçları, personel belgelendirme kararı, iptali ve askıya alınması vs.) hakkında ilgili taraflardan gelen itirazlar, web sitesinde ulaşıma açılmış olan FR.05. Şikâyet İtiraz ve Öneri Formu ile elektronik ortamda Kalite Temsilcisi tarafından, diğer ortamlarda yapılan itirazlar sınav yapıcı ya da ilgili bir personel tarafından FR.05. Şikâyet İtiraz ve Öneri formu ile kayıt altına alınır.  İtiraz alındıktan sonra konu belgelendirme süreçlerinde doğrudan yer almayan Kalite Temsilcisi ve Genel Müdür, itirazın BMS Belgelendirmenin vermiş olduğu kararlar ile ilgili olup olmadığını araştırır.

İtiraz BMS Belgelendirmenin vermiş olduğu kararlar ile ilgili değil ise itiraz sahibine ilgili Kalite Temsilcisi tarafından yazılı bilgi verilir.

Gerek duyulması halinde İtiraz değerlendirme Komisyonu konuyla ilgili uzmanlardan ve/veya anlaşmazlığa düşen taraflardan bilgi ve yardım alabilir. İtiraz İtiraz değerlendirme Komisyonu kararını en geç bir hafta içerisinde vererek, verdiği kararı Şikayet İtiraz ve Öneri Formuna kaydeder, Kalite Temsilcisi ve ilgili birim sorumlusuna bildirilir.

Alınan karar ve yapılacak faaliyet ile ilgili kişi ya da taraflara en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bilgi verilir.

Yapılacak olan faaliyetle ilgili Kalite Temsilcisi tarafından düzeltici faaliyet başlatılır ve takibi düzeltici önleyici faaliyet prosedürüne uygun olarak yapılır. Konuyla ilgili sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınır.

Yukarda belirtilen inceleme ve değerlendirme itirazın bildiriminden itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılır.

İtiraz ve şikayetleriniz için aşağıdaki formu doldurunuz.

Ayrıca Şikayet-İtiraz ve Öneri Formumuza Ulaşmak için TIKLAYINIZ