Başvuru Süreci

Başvuru esnasında Ulusal Yeterliliklerde açıkça belirtilmediği sürece hiçbir şekilde eğitim şartı aranmaz. Adaylar tarafından alınmış olan hiçbir eğitim değerlendirme ve başarım sürecini kolaylaştırıcı bir eğitim olarak başvuru sahiplerine tanımlanamaz. Başvuru ve Adaylık sözleşmesinde söz konusu olamaz.
Başvurular BMS BELGELENDİRME Merkez Ofisi’ne bizzat gelerek ya da web sitesindeki başvuru formu‘nu  doldurarak (en az iki gün önce merkez ofise gelerek  Personel Belgelendirme Başvuru ve Adaylık Sözleşmesini imzalamalıdır), sınav ve belgelendirme sürecine katılmak isteyen kişilerin başvuru formlarını eksiksiz doldurması esastır. Okuma yazması olmayan veya form doldurmaya engel geçerli bir durumu olan kişiler için, bilgi gizliliğini sağlamak amacı ile özel bir alanda başvuru formu doldurulur.
İstenilen belgenin kapsamı,  Belgelendirme türü, Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan, Başvuru sahibi hakkında tanınmasını ve ulaşılmasını sağlayacak genel bilgi ve belgeler  istenir.

Başvuru değerlendirilirken iki durum söz konusudur.
1.    Başvuru kabul edilir, Başvuruyu gözden geçiren personel tarafından başvuru sahibinin bilgileri incelenir,  Personel Belgelendirme ve Adaylık Sözleşmesinin altında bulunan değerlendirme formu işlenerek onaylanır ve aday statüsü kazanması sağlanır.
2.    Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı tespit edilir,  Personel Belgelendirme ve Adaylık Sözleşmesinin altında bulunan değerlendirme formuna işlenerek başvuru reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri Müdür onayı ile yazılı olarak bildirilir.
     Online başvuru yapan kişiler, kendilerine bildirilen sınav tarihinden minimum 2 iş günü önce Personel Belgelendirme ve Adaylık Sözleşmesini imzalamak için BMS BELGELENDİRME Merkez Ofisine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte gelmelidir.

Gerekli  Belgeler

► Geçerli Kimlik Fotokopisi,ehliyet yada pasaport(Arkalı önlü)

► Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

► Yüksekte çalışabilir sağlık raporu(Yalnızca iskele Kurulum Elemanı için)

Belirlenen standartlara uygun kişiler ADAY olarak değerlendirilir ve Personel Belgelendirme ve Adaylık Formunu iki nüsha olarak imzalanır.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız  

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanma Sözleşmesi İçin Tıklayınız