Ahşap Kalıpçı

11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)
SINAV VE BELGELENDİRME PROGRAMI

Ahşap Kalıpçı Belgelendirmesinin Amacı:

Bu yeterlilik ahşap kalıpçının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde çeşitli kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde özellikle betonarme yapıların inşasında ahşap kalıpçılığının çok yaygın olarak yer aldığı görülmektedir. Bu bakımdan ahşap kalıpçısı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Sınava Giriş Şartları:

Sınava katılmak için her hangi bir öğrenim ve tecrübe şartı aranmamaktadır.

Zorunlu Birimler:

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Süreci:

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

1)11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması:

Aday iki şekilde Sınava gireciktir. Birinci sınav Teorik (test sınavı); Aday bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanacaktır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülür. İkinci sınav Performansa Dayalı Sınav, Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

2)11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Aday üç şekilde sınava girecektir:

Mülakat Sınavı:

Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde belirlenen bilgi düzeyini ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav;

Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülecektir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Adayın söz konusu birimlerden başarılı sayılması için T1, T2 ve P1 sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) mülakat ve uygulamalı sınav yapılır.

11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE ÖLÇME DEĞERLENDİRME TABLOSU

Ulusal Yeterlilik Kodu ve Meslek Adı Yeterlilik Birim Adı Zorunluluk durumu Sınav Türü Soru Sayısı Geçme Notu
 

 

 

11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

 

 

A1

 

İş Sağlığı Güvenliği İş organizasyonunun Yapılması

 

Zorunlu

 

Mülakat

 

En az 5 soru

 

% 60

 

A2

 

Ahşap Kalıp işlerinde Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi

 

Zorunlu

 

Mülakat

 

En az 13 soru

 

% 60

Zorunlu Performans % 80