BMS Belgelendirme

Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Mesleki Yeterlilik Belgenizi Almak İçin Başvurun

Mesleki Yeterlilik Belgelerimiz

Bu yeterlilik Sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik Seramik Karo Kaplamacısının iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alması, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapması, hazırlık işlemlerinin gerçekleştirmesi ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betoncunun sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu yeterlilik hazırlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik, yapılarda ısı yalıtımını yapan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirlemek, ölçme değerlendirme ve belgelendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan duvarcının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik Betonarme Demircisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan betonarme demircisinin bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik alçı sıva uygulayıcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı sıva uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Bilgi için tıklayınız.

Bu yeterlilik ahşap kalıpçının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde çeşitli kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır.

Bilgi için tıklayınız.

Biz Kimiz?

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli ve belgeli işgücü istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2016 da kurulmuş olan BMS belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezidir.

2017 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen BMS, Türkiye’nin 81 ilinde, ülkenin önde gelen kuruluşlarına, inşaat sektörünün 12 ulusal yeterliliğinde belgelendirme hizmeti vermektedir.

BMS Belgelendirme, ülke ekonomisinin güçlenmesini, orta ve uzun vadede işsizliğin azalmasını, istihdamın ve verimliliğin artmasını, mesleki profesyonelliğin geliştirilmesini amaçlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun hedeflerini benimsemiştir. Bu doğrultuda, profesyonel kadrosuyla tüm güncel yasal mevzuatlar, standartlar ve ulusal yeterlilikleri takip ederek hizmet vermektedir.

Kalite Politikamız

Belgelendirme sürecini sizin için kolaylaştırıyoruz

 

 

BMS Belgelendirme olarak amacımız hizmet vermeye yetkili olduğumuz ulusal yeterliliklerde “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine” , “TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlara” uygun olarak ve uluslararası kalite ilkeleri ve standartları çerçevesinde tarafsızlık, gizlilik, güvenilirlik, şeffaflık, objektiflik ve adillik ilkelerini esas alan sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz Motivasyonu yüksek takım ruhuna sahip uzmanlarımız ile çalışanlara, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik kazandırmak, tarafsız, adil, etik sınav ve belgelendirme hizmeti ile küresel rekabetçi işgücü piyasasında, tam potansiyellerini ortaya koyabilme fırsatı yaratmaktır.
Murat İslam Yılmaz
Onursal Başkan

Mesleki Yeterlilik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Grupta Yer Alan Bir Çok  Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yetki kapsamlarında yer alan mesleklerde yapılan ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu meslek için belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren belgedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Haber ve Duyurular

Referanslarımız